cách tính giá điện

Giá điện lũy kế tăng gần 75%?

Giá điện lũy kế tăng gần 75%?

Theo Bộ Công thương mức giá điện mới từ ngày 20.3 chỉ tăng 8,36%. Thế nhưng hóa đơn tiền điện của nhiều...