Với xu thế hội nhập và phát triển nói chung, tình hình tội phạm ma túy hoạt động ngày càng với quy mô...