cà tấm Măng Đen

Kon Tum: Lao đao cá tầm Măng Đen

Kon Tum: Lao đao cá tầm Măng Đen

Cá tầm Măng Đen, H.Kon Plông (Kon Tum) đã được xác lập kỷ lục là một trong 6 món ăn đặc sản của Kon Tum. Thế nhưng...