Mưa lớn gây lũ lụt kinh hoàng ở Ấn Độ đã đẩy người dân ở những vùng bị ảnh hưởng phải đối mặt với một...