Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia 'Cà phê Việt Nam chất lượng cao' với tổng kinh...