Trên thềm Bưu điện Hà Nội, cặp đôi nam nữ thản nhiên thể hiện hành động tình cảm thái quá đến phản cảm, bất...