Rạng sáng 9.1, tại khu vực mốc 1367+100 TP.Móng Cái (Quảng Ninh), Đội Kiểm soát Liên hợp số 1 (gồm liên ngành Hải...