BTV Vân Anh

BTV Vân Anh chia sẻ việc rời VTV

BTV Vân Anh chia sẻ việc rời VTV

BTV Vân Anh chia sẻ về việc rời VTV: “Cũng buồn chứ vì đó là công việc tôi gắn bó hơn 20 năm, nhưng thời gian đâu...