Ngày 7/11, tại hội thảo 'Trao đổi về công tác quản lý dự án BT, thực trạng và giải pháp' do UBND TPHCM tổ chức, Chủ...