BRT

Ba ‘sai bét’ BRT Hà Nội?

Ba ‘sai bét’ BRT Hà Nội?

Tuyến xe ô tô buýt nhanh-BRT đầu tiên: Kim Mã-Yên Nghĩa (ở Hà Nội), dài 14,77km qua 21 nhà chờ. Đồng nghĩa với 21 điểm...