BOT

Kỳ lạ như… thu phí không dừng

Kỳ lạ như… thu phí không dừng

Kỳ lạ bởi trong khi hạn chót tiến hành thu phí không dừng (TPKD) trên toàn quốc chỉ còn chưa đầy 3 tháng nhưng hàng...
37 dự án BOT sẽ tăng phí?

37 dự án BOT sẽ tăng phí?

Trong 61 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý có 25 dự án doanh thu thực tế thấp hơn dự báo, 37 dự án phải tăng phí từ 12-18%...