BOT

Kỳ lạ như… thu phí không dừng

Kỳ lạ như… thu phí không dừng

Kỳ lạ bởi trong khi hạn chót tiến hành thu phí không dừng (TPKD) trên toàn quốc chỉ còn chưa đầy 3 tháng nhưng hàng...