BOT Cai Lậy

Giảm 30% mức phí BOT Cai Lậy

Giảm 30% mức phí BOT Cai Lậy

Như Tiền Phong đã đưa tin, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã xây dựng 5 phương án...