Đưa tên người thân vào danh sách hộ cận nghèo để nhận hỗ trợ. Việc làm đáng xấu hổ này của một số cán bộ...