Thấy H. đến nhà ra sức chửi con gái mình, Sơn cay cú lấy dao đâm 8 nhát lên người con rể cũ (vừa ly hôn được 3...