bộ tài nguyên môi trường

NÓI THẲNG: Ô nhiễm từ Trung Quốc

NÓI THẲNG: Ô nhiễm từ Trung Quốc

Tại hội nghị giao ban công tác tài nguyên và môi trường (TN-MT) vùng phía Bắc tổ chức ngày 13-8, Bộ TN-MT đưa ra những...