'Cô' bò sữa mang số hiệu 16316 của chủ hộ Lê Xuân Tiến (tiểu khu 19/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu) giành vương...