bỏ sổ hộ khẩu

Bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1-7-2021

Bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1-7-2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần rà soát các quy định của pháp luật hiện hành để tiến tới bỏ sổ hộ...
Sau ‘bỏ sổ hộ khẩu’ là gì?

Sau ‘bỏ sổ hộ khẩu’ là gì?

Cùng với cải cách thủ tục hành chính xung quanh cuốn sổ hộ khẩu, liệu tiếp theo chúng ta có lộ trình dỡ bỏ những...
Sửa luật để bỏ sổ hộ khẩu

Sửa luật để bỏ sổ hộ khẩu

Nhiều ý kiến cho rằng khi bỏ sổ hộ khẩu, các cơ quan quản lý cần sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để...