bổ nhiệm nhân sự

Nhân sự mới TP.HCM

Nhân sự mới TP.HCM

Ông Phạm Đình Cúc được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM.