Dư luận xôn xao việc ông Đỗ Đình Đảo - nguyên hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP.HCM - đang bị kỷ...