bổ nhiệm chức vụ

Nghệ An có tân Chủ tịch 46 tuổi

Nghệ An có tân Chủ tịch 46 tuổi

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 -