bỏ học

Sự sa ngã của thiếu nữ ham chơi

Sự sa ngã của thiếu nữ ham chơi

Cuộc sống gia đình khó khăn, cha mẹ chỉ là lao động phổ thông, thu nhập không đủ sống nên Trần Thị Phương Mai (trú...