Theo bài phê bình của Todd McCarthy trên Deadline, Bố già được chú ý vì là phim ăn khách nhất Việt Nam từ trước đến...