Bơ không hạt còn gọi là bơ đực. Giống bơ này được xem là 'siêu phẩm' bởi chất bơ ngon, ngậy ruột vàng...