Bộ ảnh

Ngân 98 tiếp tục ‘chơi lầy’

Ngân 98 tiếp tục ‘chơi lầy’

Bị chê bai, chửi bới thậm chí bị phạt tiền, cấm diễn vì ăn mặc quá hở hang, Ngân 98 tung luôn bộ ảnh gần như...