Tình hình phòng chống Covid-19 tại Việt Nam bỗng trở nên phức tạp hơn, khi xuất hiện các ca lây nhiễm từ 1 ca đã...