Do quá trình thi công nâng cấp, con đường B’Lao Sire, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trời mưa liên tục, buộc công...