bình thuận

Thợ hồ đâm chết chủ nhà

Thợ hồ đâm chết chủ nhà

Lê Nguyễn Thành Tiến, 33 tuổi, ở huyện Hàm Tân, đâm chết chủ nhà trong buổi tiệc đãi thợ hồ xây nhà mới.