Biểu tình

Bãi khóa, đình công ở Hồng Kông

Bãi khóa, đình công ở Hồng Kông

Hôm 2.9, hàng ngàn học sinh, sinh viên và người lao động Hồng Kông bãi khóa, tổ chức đình công để phản đối chính...