biệt thự cổ

Đà Lạt còn đâu rừng trong phố!

Đà Lạt còn đâu rừng trong phố!

Một trong những thứ làm nên hồn cốt của Đà Lạt là những vạt rừng thông xanh mướt, vi vu trong gió, như giấu vào...