Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, sau khi bốn giáo viên tại trường Tiểu...