biên chế

Tiền đâu tăng lương cho cán bộ?

Tiền đâu tăng lương cho cán bộ?

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, các đơn vị sự nghiệp công lập đang là...