Biển Bình Thuận

Biển Bình Thuận nguy hiểm, vì sao?

Biển Bình Thuận nguy hiểm, vì sao?

Chỉ trong vòng nửa tháng, 10 người đã chết đuối trên vùng biển Bình Thuận do bị nước cuốn. Điều gì khiến biển...