Biển báo cắm kì lạ khiến người dân đập đầu vào biển 'như cơm bữa' đã được sửa chữa sau phản ánh của Báo...