Bỏ tiền mua 1 lô đất có bìa đỏ hợp pháp nhưng khi xin phép để xây dựng tường rào bảo vệ thì chủ sở hữu bị...