Nam thanh niên khóc hết nước mắt nói dối mình bị cướp tài sản để gia đình cho tiền mua xe máy.