Bỉ

Ông già Noel siêu lây nhiễm

Ông già Noel siêu lây nhiễm

Hóa trang thành ông già Noel và đến biểu diễn ở một viện dưỡng lão mà không biết mình đã mắc Covid-19, một người...