Bộ Chính trị đã chuẩn y ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch...