Đoạn video ghi lại hình ảnh con lười Loris vừa chui vào hang thì rắn chuột chui vào theo và cuộn chặt đối thủ. Rất...