Trên địa bàn xã Đức Lạng (Đức Thọ - Hà Tĩnh) vừa có một người đàn ông đi sẻ phát keo, tràm bị rắn cắn tử...