Nhiều quan chức Mỹ và các nước đối tác tiết lộ chính phủ Trung Quốc và Campuchia đã bí mật ký một thỏa thuận cho...