Trong tập 6 Cuộc đua kỳ thú, đội Xanh dương của Lê Xuân Tiền và Đỗ Mỹ Linh về đích đầu tiên. Tuy nhiên, nàng hậu...