bí đỏ

Tây Nguyên: Giá đặc sản lao dốc

Tây Nguyên: Giá đặc sản lao dốc

Ở Tây Nguyên, có vườn, quả bơ rụng thối dưới gốc; có nơi, nông dân ngược xuôi tìm đến các trang trại chăn nuôi...