Sau 40 năm liên tục uống rượu, ông T.T.H. (Hà Nội) đã trở thành 'dị nhân' khi ở vùng cổ, mặt, vai có nhiều khối u...