Cơ quan chức năng, lãnh đạo nhà trường đã vào cuộc làm rõ và xử lý kỷ luật những học sinh đánh nhau.