Theo mẹ của phạm nhân L.H.Q, sau khi xảy ra vụ một bị án tử vong trong nhà tạm giữ Công an H.Châu Đức, L.H.Q có gọi...