Theo bản tường trình, bác sĩ Phúc nói chỉ cầm tay, xoa đầu nữ bệnh nhân để động viên và hôm sau sẽ cho ra viện.