bệnh tâm thần

Gia Lai: Một hoàn cảnh thương tâm

Gia Lai: Một hoàn cảnh thương tâm

Từ ngày chị Kpă H’Nhoai (làng Khô Roa, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) phát bệnh tâm thần, chồng bỏ đi nơi khác sống....