Các đội phản ứng nhanh của tỉnh Thừa Thiên - Huế đang truy vết những người có tiếp xúc với các bệnh nhân COVID-19...