Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng Trung Quốc cần phải trả lời các câu hỏi về những thông tin mà nước...