Dân mạng có đầy đủ chứng cứ cho thấy trang cộng đồng mạng xã hội nổi tiếng Beat troll đã kích...